Zpět na vyhledávání

Výpočetní model hmotnosti spoileru na základě vstupů z designových ploch

Škoda Auto a.s. nabízí studentům vysokých škol, prezenční formy studia, možnost získat cenné zkušenosti na stáži a možnost vypracování závěrečné práce u největší společnosti a TOP zaměstnavatele v České republice.

 

Co u nás budete dělat?

 • Od začátku vývoje vozidla jsou požadovány hmotnosti dílů pro různé odhady a hodnocení. Bez detailní 3D konstrukce dílů je značně komplikované a časově náročné vytvářet odhady hmotností s dostatečnou přesností.
 • Cíle práce bude analyzovat a vytipovat vhodné parametry měřitelné v strakových plochách spoilerů zadního víka jako vstupy pro výpočet hmotností sestavy spoileru. Výsledkem práce bude výpočetní model v prostředí MS EXCEL, kterého výslekdy budou verifikovány s hmotností již vyvinutých dílů.
 • Metodika: sesbírat data hmotností již dnes existujících sestav dílů. Vytipovat a analyzovat měřitelné geometrické parametry dílů ze strakových ploch a definičních řezů. Definovat hmotnosti standardizovaných dílů.
 • V prostředí excel vytvořit výpočetní model, s možností změn vstupních parametrů.
 • Srovnání výpočtu a reality s cílem nepřekročit definovanou povolenou odchylku od reálných hmotností sestav dílů.
 • Další ad-hoc úkoly

 

 • Místo výkonu stáže: Mladá Boleslav

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • Studium prezenční formy studia  VŠ (technické)
 • Znalost anglického jazyka na pokročilejší úrovni (AJ nebo NJ - A2)
 • Zájem o konstrukci plastových dílů pro exteriér motorových vozidel
 • Znalost MS Office, SW Catia

 

Co od nás můžete získat?

 • Zkušenosti z mezinárodního prostředí u největší firmy v ČR 
 • Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků
 • Odměnu ve výši 170,- až 250,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)
 • Škálu benefitů jako je: Zvýhodněné stravování, možnost ubytování na Ubytovně Škoda Auto (kapacity jsou omezené), volný vstup do Škoda muzeum a Rodný dům Ferdinanda Porsche, zvýhodněný nákup výpočetní techniky, sleva 10% do Škoda e-shop, očkování proti chřipce a covidu, zvýhodněná cena autobusu – Jezdíme spolu, cestovní pojištění a další.
 • Možnost kariérního růstu (Student Talent Program)
 • Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím stáže / závěrečné práce)
 • Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím stáže)
 • Zaučení je samozřejmostí

Benefity

Dotované stravování
Flexibilní pracovní doba
Firemní vzdělávání a osobní rozvoj
Více o benefitech

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.