Zpět na vyhledávání

Customer Interaction digital strategy (m/ž)

Are you interested in cars and looking for stable employment? Are you handy and not afraid to work? Would you like to create something outstanding and useful? Apply and join our SKODA team.

 

What is your role about?

 • Methodology manages, develops, implements and steers ŠKODA Customer Interaction digital strategy and Skoda Community Management
 • Is responsible for the development of the Human Touch holistic strategy incl. digital touchpoints, development, organization and execution of Human Touch Digital Trainings
 • Creates measures to improve and implement Human Touch activities into Skoda Auto Retail Network and digital touchpoints
 • Sets measures to improve Customer Loyalty and communicates multiple activities, Products and Services
 • Organizes and coordinates of regular market-related or internal meetings and workshops

 

What are our requirements?

 • Higher education
 • English - level C1 (business level)
 • Professional experience: at least 5 years

 

What can you get from us? 

 • A modern and international work environment. You can look forward to colleagues from not only Germany and Europe, but also many other countries and continents. Get to know the whole world!
 • Possibility of career and professional growth. Every day brings new challenges, and your colleagues in the team will often be the best in the field.
 • Opportunity to work with the latest technologies, which you won’t easily get the chance to do elsewhere.
 • Above-standard salary, and regular variable financial bonuses. As a thank you for your efforts.
 • Option of home office. Work from home whenever you need.
 • Educational courses and training. Develop your skills and knowledge whenever you like.
 • Advantageous rental and sale of ŠKODA cars. How about an outing after work?
 • Five weeks‘ holidays. So that you can rest properly.
 • Contribution to additional pension insurance, a work mobile phone and notebook, and subsidised catering.

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.