Zpět na vyhledávání

Podpora oddělení Value Engineering

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol, prezenční formy studia, možnost získat cenné zkušenosti na stáži u největší společnosti a TOP zaměstnavatele v České republice, v oddělení Nákupu.

 

Co u nás budete dělat?

Tvořit prezentace

Procházet cenové kalkulace nakupovaných dílů

Komunikovat s nákupním oddělením a dodavateli

Podporu oddělení 

 

Požadujeme:

Studium prezenční formy studia VŠ (technické)

Znalost anglického nebo německého jazyka na komunikační úrovni (AJ nebo NJ - úroveň B1)

Délku spolupráce alespoň 6 měsíců

Znalost MS Office, Teams

Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič

 

Nabízíme:

Odměnu ve výši 170,- až 250,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)

Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků

Zkušenosti u největší firmy v ČR, s dobrým jménem po celém světě

Škálu benefitů jako je: Zvýhodněné stravování, možnost ubytování na Ubytovně Škoda Auto (kapacity jsou omezené), prohlídku závodu a muzea Škoda Auto, slevu na nákup SW a HW Microsoft, HP a IBM a další Možnost kariérního růstu (Student Talent Program)

Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (po dohodě s vedoucím stáže)

Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím stáže / závěrečné práce)

Zaučení je samozřejmostí

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.