Zpět na vyhledávání

Analýza potřeby Výrobního personálu na REPASE na základě počtu přímých vozů na montáži vozu

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých a vyšších odborných škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Výroby 

 

Stručný popis:

 • Vytvoření systému pro stanovení personální potřeby na pracovištích REPASE montáže - výroba vozů v závislosti na výskytu závad
 • Vliv vstupních veličin PPA, DLQ, počtu závad na výstupní veličiny doba závad a potřeba VD na opravy
 • Analýza závad (druh závad, doba opravy, četnost, priorita odstranění, zdroj)
 • Vliv doby sledování vývoje na přesnost výpočtu
 • Proces eliminace závad
 • Výpočet personální potřeby pro REPASE

 

Činnosti v průběhu závěrečné práce

 • Sběr dat, analýza, potenciál, zavedení, úspora, program, popř. aplikace

 

Co musíte znát, mít, umět:

 • Studium prezenční formy studia VŠ (technický obor)
 • Zájem a znalost v oboru
 • Znalost Škoda Standart

 

 

Co můžete získat:

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce 
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti

 

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.