Zpět na vyhledávání

Podpora tvorby dokumentace svařovacích linek

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol, prezenční formy studia, možnost získat cenné zkušenosti na stáži u největší společnosti a TOP zaměstnavatele v České republice, v oddělení Výroby

 

Co u nás budete dělat?

 • Zpracování dokumentace automatických / robotických pro detailní plánování v MS Office
 • Zpracování základní dokumentace v systému CATIA V5
 • Tvorba layoutů svařovacích linek 2D v systému Microstation
 • Verifikace dat v nástrojích digitální továrny (ProcessDesigner)
 • Další ad-hoc úkoly

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • Studium prezenční formy studia VŠ (technické - automatizace, strojírenství, elektrotechnika)
 • Znalost anglického nebo německého jazyka na mírně pokročilé úrovni (AJ nebo NJ – úroveň A2)
 • Délku spolupráce alespoň 6 měsíců
 • Znalost MS Office, MS Windows, práce s internetem
 • Znalost CAD systémů výhodou

 

Co od nás můžete získat?

 • Odměnu ve výši 170,- až 250,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia a spolupráci na závěrečné práci)
 • Možnost vyzkoušet si práci s týmem zkušených odborníků
 • Zkušenosti u největší firmy v ČR, s dobrým jménem po celém světě
 • Škálu benefitů jako je: Zvýhodněné stravování, možnost ubytování na Ubytovně ŠKODA AUTO (kapacity jsou omezené), prohlídku závodu a muzea ŠKODA AUTO, slevu na nákup SW a HW Microsoft, HP a IBM a další
 • Možnost kariérního růstu (Student Talent Program)
 • Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím stáže / závěrečné práce)
 • Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím stáže)
 • Zaučení je samozřejmostí

Rovnost šancí a rovné zacházení jsou důležitými pilíři spravedlivého, bezpředsudečného a otevřeného přístupu.

Všem poskytujeme stejné šance.

Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Praktikujeme rozmanitost, aktivně se zasazujeme za inkluzi a vytváříme prostředí, které podporuje individualitu každého jednotlivce v zájmu podniku.

Naši zaměstnanci jsou zásadně vybíráni, přijímáni a podporováni na základě své kvalifikace a svých schopností.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve Škoda Auto naleznete na našich stránkách.