Zpět na vyhledávání

Opatření k zabránění submarining poranění při čelním nárazu

  • Závěrečné práce
  • Technický vývoj
  • okres Mladá Boleslav
  • ID 43984

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Technického vývoje.

 

Stručný popis:

Popis submarining poranění při čelním nárazu a nalezení opatření k zabránění tomuto poranění.

Cílem:

Zkoumání tohoto vlivu a nalezení opatření za pomoci fyzických nárazových zkoušek, komponentních zkoušek a FEM simulací.  

Doporučená literatura:

VLK, František. Karosérie motorových vozidel: ergonomika: biomechanika: pasivní bezpečnost: kolize: struktura: materiály. Brno: VLK, 2000. ISBN 80-238-5277-9

COUFAL T., VÉMOLA A.: Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu, Sborník příspěvků na mezinárodní vědecké konference soudního inţenýrství, Brno 2011
 

 

Co musíte znát, mít, umět:

 Studium prezenční formy studia VŠ 
 Zájem a znalost v oboru


Co můžete získat:

Konzultační formu spolupráce
Odborné vedení závěrečné práce 
Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti