Zpět na vyhledávání

Optimalizace a vyhodnocení měření taktů ve svařovně

 • Závěrečné práce
 • Výroba
 • okres Mladá Boleslav
 • ID 34506

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma bakalářské práce pro oblast Výroby.

 

Co u nás budete dělat:

 • Proniknutí do výrobního toku svařovny, porozumění výrobnímu procesu
 • Zorientování se v množství disponibilních dat a jejich následná analýza
 • Zjednodušení reportů z měření 
 • Nalezení úzkého místa výrobního procesu a navrhnout jeho odstranění

 

Cíl:

 • Navržení vhodného řešení a jeho případné doplnění o investiční zhodnocení navrhovaného řešení

 

Doporučená literatura:

 • SVOZILOVÁ, Alena. Zlepšování podnikových procesů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3938-0.
 • MAŠÍN, Ivan a Jaroslav MAŠÍN. Analýza procesů. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 9788073728656.
 • Technologie I: (slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy). Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-010-2351-6.

 

Co musíte znát, mít a umět:

 • Studium prezenční formy studia VŠ 
 • Zájem a znalost v oboru

 

Co od nás můžete získat:

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti.