Zpět na vyhledávání

Business case a kalkulace IT nákladů - projektový směr

 • Závěrečné práce
 • IT
 • Mladá Boleslav
 • ID 41128

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast IT.

 

Stručný popis:

Business case slouží jako odůvodnění realizace projektu. Jeho smyslem je nastavit kontinuální kontrolní mechanismy, které umožní ověřit, zda je projekt stále žádoucí, dosažitelný a životaschopný.

Pro vyjádření nákladů a přínosů projektu je nutné připravit finanční podklady. Kalkulace IT nákladů jsou komplexní, avšak klíčové pro rozhodnutí o realizaci investice.

 

Cíl práce:

Cílem práce je zmapovat současné teoretické poznatky v oblasti přístupu k odhadu nákladů a přínosů u IT projektů. Praktická část usiluje o aplikaci konkrétních kalkulačních metod, tedy o výpočet nákladů u Infrastructure and Operations (I&O) služeb.

 

Očekávaný výstup:

Výstupem práce je soubor doporučení, které metody a postupy je vhodné používat v rámci ŠKODA IT při přípravě business case u IT projektů a výpočtu IT nákladů.

 

Doporučený obsah práce:

Teoretická část:

 • Projektové řízení
  • Projekt x Program x Produkt
 • Metody projektového řízení
  • Waterfall
  • Agile
  • Scrum
 • Metodiky projektového řízení
  • Principy, témata, procesy
 • Business case a kalkulace IT nákladů
  • Output / Outcome / Benefits
  • Přístupy k odhadům nákladů a přínosů u IT projektů
  • Metody vyhodnocování návratnosti investic
   • Statické metody x Dynamické metody


Praktická část:

 • Představení kalkulační metody a základních principů
 • Kalkulace vybraných Infrastructure and Operations (I&O) služeb pro oba styly projektového řízení
 • Porovnání stávající praxe ve ŠKODA IT s doporučovanými metodami
 • Zhodnocení a doporučení

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • Studium prezenční formy studia VŠ 
 • Zájem a znalost v oboru
 • Základy projektového řízení
 • Znalost tématu business case a kalkulační technika
 • Ponětí o Infrastructure and Operations (I&O) službách

 

Co od nás můžete získat?

 • Získáte vhled do témat projektového řízení s akcentem na téma business case (obchodní případ)
 • Zvládnete připravovat komplexní kalkulace v IT včetně business case a získáte přehled o Infrastructure and Operations (I&O) službách
 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti