Zpět na vyhledávání

Výrobní modelmix karoserií ve Svařovně

 • Závěrečné práce
 • Výroba
 • Mladá Boleslav
 • ID 34521

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast Výroby

 

Náplň:

 • Zorientování se ve výrobním procesu svařovny
 • Definování modelové řady karoserií
 • Pochopení návazností mezi jednotlivými výrobními pracovišti
 • Práce s velkým množstvím dat


Cíl:

 • Nalezení nejvhodnějšího způsobu uspořádání jednotlivých modelových typů karoserií ve výrobním toku a jeho následná interpretace na pracovišti


Doporučená literatura:

 • TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4486-5
 • JUROVÁ, Marie. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5717-9.
 • Technologie I: (slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy). Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-010-2351-6.

 

Co musíte znát, mít, umět:

 • Studium prezenční formy studia VŠ
 • Zájem a znalost v oboru
 • Znalost AJ nebo NJ na hovorové úrovni - B2


Co můžete získat:

 • Konzultační formu spolupráce 
 • Odborné vedení závěrečné práce 
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti