Zpět na vyhledávání

Sestavení zjednodušeného modelu podvozku osobního automobilu pro simulaci přejezdu nerovnosti

 • Závěrečné práce
 • Technický vývoj
 • Mladá Boleslav
 • ID 34841

 

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých škol ke zpracování téma bakalářské práce pro oblast Technického vývoje

 

Co u nás budete dělat?

 • Zjednodušený model bude obsahovat základní prvky ovlivňující jeho dynamické chování, jako jsou kola, pružiny, tlumiče, součásti přední a zadní nápravy a karoserii
 • Jedná se o model typu MBS (multi-body system), který student sestaví v simulačním softwaru MSC.Adams View/Car
 • Simulace přejezdu nerovnosti a dynamické chování podvozku bude porovnáno s hodnotami naměřenými akcelerometry na automobilu při reálném experimentu ve spolupráci s firmou Škoda Auto, a.s.

 

Instrukce k vypracování

 • Rešerše přístupů k modelování podvozku automobilu
 • Vytvoření zjednodušeného MBS modelu podvozku automobilu
 • Simulace přejezdu definované překážky
 • Provedení reálného měření na vybraném automobilu ve spolupráci se Škodou Auto
 • Měření zrychlení
 • Porovnání výsledků simulace a měření
 • Případná následná úprava modelu vedoucí k větší shodě simulace a experimentu
 • Zhodnocení kvality modelu
   

Hlavní milníky a nástroje práce (rešerše, návrh experimentu, měření, vyhodnocení, diskuse, závěry)

 • Měření na vybraném automobilu
 • Vytvoření zjednodušeného modelu
 • Validace modelu s dosaženým měřením


Doporučená literatura:

MBS systém

 • https://www.mscsoftware.com/sites/default/files/Book_Adams-Tutorial-ex17-w.pdf
 • https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1285811/FULLTEXT01

Pneumatiky

 • Simulation and Validation of Tire Deformation under Certain Load Cases (ISSN: 1402 – 1617)
 • Proceedings of the 4th International Tyre Colloquium Tyre Models for Vehicle Dynamics Analysis (ISBN 978-1-84469-032-9)
 • Tyre and Vehicle Dynamics ISBN-13: 980-0-7506-6918-4

Pryžová lůžka

 • A Study on the Dynamic Performance for Hydraulically Damped Rubber Bushings with Multiple Inertia Tracks and Orifices: Parameter Identification and Modeling [http://dx.doi.org/10.1155/2016/3695950]
 • MODELLING NON-LINEAR DYNAMICS OF RUBBER BUSHINGS – Parameter Identification and Validation [ISSN 0281-6679]
 • Modelling Rubber Bushings Using the Parallel Rheological Framework ( http://www.3ds.com/events/science-in-the-age-of-experience)

Vibrace

 • Mechanical Vibrations ISBN 978-0-13-212819-3


Co musíte znát, mít a umět?

 •  Studium prezenční formy studia VŠ TUL
 •  Zájem a znalost v oboru
 • Znalost MBS software (MSc Adams Vew/Car), MS Office
 • Znalost anglického jazyka na hovorové úrovni - B1
 • Řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič


Co od nás můžete získat?

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce 
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti