Zpět na vyhledávání

Analýza odchylek

 • Doktorandský program
 • Ekonomika a podnikové finance
 • Mladá Boleslav
 • ID 31426

Doktorandský program je čtyřletý rozvojový a motivační program pro studenty doktorandského stupně studia vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření, kteří píší svou dizertační práci ve spolupráci s odborným oddělením ve ŠKODA AUTO.

 

Co u nás budete dělat?

Hlavní náplní prace je zpracování odchylkové analýzy.

Smyslem odchylkové analýzy je:

Analyzovat celkovou deltu mezi dvěma stavy (např. plánovanými hodnotami a skutečností) na základě znalosti změn v jednotlivých vlastnostech dat 

Hlavním cílem analýzy odchylek je:

Zjištění příčiny jejich vzniku

Zhodnocení jejich dopadu

Efektivní řízení - stanovení nápravných opatření, která by umožnila eliminovat vznik nežádoucích odchylek do budoucna

 

Čeho cheme dosáhnout?

získat nezávislý externí pohled na metodiku analýzy odchylek

Definovat všechny vlivy, které je třeba brát v úvahu a určit chování v případě jejich vzájemného ovlivňování při výpočtu

Najít vhodný logický (metodický) a následně matematický model, který bude zohledňovat všechny závislosti

Nejde o analýzu extrémních hodnot, o žebříčky či detalní srovnávání, ale o vytvoření (resp. update) sady ukazatelů, vyjadřujících charakter zkoumané delty - finanční odchylky

Vytvářet odchylky jednotně, transparentně a s ohledem na konkrétní odpovědnosti útvaru/ osob

 

Co musíte znát, mít a umět?

 • VŠ vzdělání magisterského stupně (Manažerská informatika / Datová analytika)
 • Přijetí do doktorandského programu VŠ
 • Znalost NJ a/nebo AJ – úroveň B2 (středně pokročilá znalost)
 • Znalost práce s PC (MS Office)
 • Široké fundované znalosti studovaného oboru
 • Zájem dále se rozvíjet a vzdělávat
 • Schopnost komplexního řešení problémů
 • Schopnost stanovení priorit
 • Samostatnost, zodpovědnost
 • Schopnost vyjádřit a obhájit svůj vlastní názor a navrhovaná řešení

 

Co od nás můžete získat?

 • Odborné vedení dizertační práce
 • Přístup k nejnovějším technologiím
 • Možnost osobního a odborného růstu – jazykové vzdělávání, školení, semináře
 • Uplatnění v oboru – možnost zaměstnání ve ŠKODA AUTO
 • Finanční podporu